OGŁOSZENIA
Ogłoszenie numer 1.
KSIĘGA KONDOLENCYJNA
Wpisy do księgi kondolencyjnej.
resource(3) of type (mysql result)
Imie 1 Nazwisko
A AR B BR O1 O1R S SR
RESET